2018 YILINDA SAYILARLA BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Personel Sayısı

 • Akademik Personel : 864
 • Profesör : 45
 • Doçent : 47
 • Dr. Öğetim Üyesi : 291
 • Öğretim Görevlisi : 222
 • Araş. Görevlisi : 259
 • İdari Personel : 507
 • Yardımcı Personel : 347
 • Toplam Personel Sayısı : 1.718

Öğrenci Sayısı

 • Önlisans - 7.184
 • Lisans - 11.807
 • Yüksek Lisans - 1.070
 • Doktora - 41
 • TOPLAM - 20.102

Akademik Birimler

 • Fakülte : 12
 • Yüksekokul : 5
 • Meslek Yüksekokulu : 9
 • Enstitüler : 3
 • Araştırma Merkezi : 15
 • Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi : 1

Fakülteler

 • Eğitim Fakültesi (2008)
 • Fen-Edebiyat Fakültesi (1994)
 • Hukuk Fakültesi (2016)*
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1994)
 • İlahiyat Fakültesi (2010)
 • İletişim Fakültesi (2009)
 • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (1992)
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi (2017)
 • Veteriner Fakültesi (2017)*
 • Ziraat Fakültesi (1992)
 • Tıp Fakültesi (2007)
 • Turizm Fakültesi (2014)*

Enstitüler

 • Fen Bilimleri Enstitüsü (2006)
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2007)
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü (2006)

Rektörlüğe Bağlı Birimler

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarih Bölümü (2009)
 • Güzel Sanatlar Bölümü (2009)
 • Türk Dili Bölümü (2009)

Yüksekokullar

 • Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu (2012)
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (2009)
 • Hayvansal Üretim Yüksekokulu (2012)*
 • Sarıkaya Fizik Ted. Rehabi. Yüksekokulu (2016)*
 • Yabancı Diller Yüksekokulu (2016)
 • Sağlık Yüksekokulu (1996) --> Sağlık Bilimleri Fakültesi (2017)

Meslek Yüksekokulları

 • Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu (1997)
 • Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu (2010)
 • Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (2016)*
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (2006)
 • Sorgun Meslek Yüksekokulu (2011)
 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (2016)
 • Şefaatli Meslek Yüksekokulu (2015)
 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (2016)
 • Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu (2010)

Araştırma ve Uygulama Birimleri

 • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Bilgisayar Bil. Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Türkçe Öğretimi Uygulama ve Arş. Merkezi
 • Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Yozgat ve Yöresi Araştırmaları Uyg. ve Arş Merkezi
 • Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uyg. ve Arş. M.
 • Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uyg. ve Ar. M.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Teknik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama ve Arş. M.
 • Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uyg. ve Arş. M.

*Henüz öğrenci alınmamaktadır.

2018 – 2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BÖLÜM VE PROGRAMLAR

 • TIP FAKÜLTESİ
 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ
  • İlahiyat
  • İlahiyat İÖ
 • EĞİTİM FAKÜLTESİ
  • Fen Bilgisi Öğretmenliği
  • İlköğretim Matematik Öğretmenliği
  • Okul Öncesi Öğretmenliği
  • Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ
  • Sınıf Öğretmenliği
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
  • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
  • Türkçe Öğretmenlği
  • İngizlice Öğretmenliği (İng)
 • FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  • Biyoloji *
  • Biyoloji İÖ *
  • Fizik *
  • Fizik İÖ *
  • Kimya *
  • Kimya İÖ *
  • Matematik
  • Matematik İÖ *
  • Arkeoloji
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik
  • Sosyoloji
  • Sosyoloji İÖ
  • Tarih
  • Tarih İÖ
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Türk Dili ve Edebiyatı İÖ
  • Bilgi ve Belge Yönetimi*
  • Felsefe*
  • Psikoloji*
  • Yabancı Diller*
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı
 • ZİRAAT FAKÜLTESİ
  • Bitki Koruma
  • Bahçe Bitkileri
  • Tarla Bitkileri *
  • Gıda Mühendisliği*
  • Peyzaj Mühedisliği*
  • Su Ürünleri*
  • Tarım Ekonomisi
  • Tarım Makinaları*
  • Tarımsal Yapılar ve Sulama*
  • Toprak ve Bilimi ve Bitki Besleme*
  • Zootekni*
 • MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Biyosistem Mühendisliği *
  • Çevre Mühendisliği *
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği İÖ
  • Endüstri Mühendisliği*
  • İnşaat Mühendisliği
  • İnşaat Mühendisliği İÖ
  • Makine Mühendisliği
  • Makine Mühendisliği İÖ *
  • Mimarlık
  • Jeoloji Mühendisliği *
  • Jeoloji Mühendisliği İÖ*
  • Şehir ve Bölge Planlama
  • İç Mimarlık*
  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği*
  • Peyzaj Mimarlığı*
 • İLETİŞİM FAKÜLTESİ
  • Radyo Televizyon ve Sinema
  • İletişim Bilimleri*
  • Gazetecilik*
  • Halka İlişkiler ve Tanıtım *
 • İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.
  • İktisat
  • İktisat İÖ
  • Maliye
  • Sağlık Yönetimi
  • Sağlık Yönetimi İÖ
  • İşletme
  • İşletme İÖ*
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İÖ
  • Uluslararası İlişkiler,
  • Uluslararası İlişkiler İÖ
  • Bankacılık ve Finans*
  • Ekonometri*
  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri*
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik*
 • SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
  • Hemşirelik
  • Ebelik
  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi*
  • Çocuk Gelişimi
  • Sosyal Hizmetler*
  • Sağlık Yönetimi*
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon*
  • Beslenme ve Diyetetik*
 • TURİZM FAKÜLTESİ*
  • Gastoronomi ve Mutfak Sanatları*
  • Rekreasyon Yönetimi*
  • Turizm İşletmeciliği*
  • Turizm Rehberliği*
 • FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  • Bahçe Bitkileri (Ortak Yüksek Lisans)
  • Biyoloji (Doktora,Yüksek Lisans)
  • Biyosistem Mühendisliği (Yüksek Lisans)
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Yüksek Lisans)
  • Fen Biligisi Eğitimi (Yüksek Lisans)
  • Fizik (Doktora, Yüksek Lisans)
  • İnşaat Mühendisliği (Doktora, Yüksek Lisans)
  • Jeoloji Mühendisliği (Doktora, Yüksek Lisans)
  • Kimya (Doktora, Yüksek Lisans)
  • Makine mühendisliği (Doktora, Yüksek Lisans)
  • Matematik (Doktora, Yüksek Lisans)
  • Mekatronik Mühendisliği (Doktora, Yüksek Lisans)
  • Tarla Bitkileri (Yüksek Lisans)
 • SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  • Beden Eğitimi ve Spor (Yüksek Lisans)
  • Hemşirelik (Ortak Yüksek Lisans)
  • Tıbbi Biyokimya (Yüksek Lisans)
 • SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  • Eğitim Yönetimi (Yüksek Lisans)
  • Eğitim Programları ve Öğretimi (Yüksek Lisans)
  • Felsefe ve Din Bilimleri (Yüksek Lisans)
  • İşletme (Doktora, Yüksek Lisans)
  • Sınıf Eğitimi (Yüksek Lisans)
  • Sosyoloji (Ortak Yüksek Lisans)
  • Tarih (Doktora, Yüksek Lisans)
  • Temel İslam Bilimleri (Doktora, Yüksek Lisans)
  • Türk Dili ve Edebiyatı ( Doktora, Yüksek Lisans)
 • AKDAĞMADENİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Ebelik*
  • Hemşirelik*
 • BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU
  • Rekreasyon Eğitimi*
  • Spor Yöneticiliği
  • Spor Yöneticiliği İÖ
  • Antrenörlük
  • Antrenörlük İÖ
  • Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği
  • Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği İÖ*
 • HAYVANSAL ÜRETİM YÜKSEKOKULU*
  • Hayvan Sağlığı*
  • Hayvan Besleme*
  • Hayvan Yetiştiriciliği*
 • AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU
  • Bahçe Tarımı(Kadışehri)*
  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • Bilgisayar Programcılığı*
  • Çocuk Gelişimi
  • Mimari Restorasyon
  • Elektrik*
  • Giyim Üretim Teknolojisi*
  • Makine*
  • Mobilya ve Dekorasyon*
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları*
  • Otobüs Kaptanlığı
  • Turizm ve Seyahat Hizmetleri
 • BOĞAZLIYAN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • Bilgisayar Programcılığı*
  • Elektronik Teknolojisi*
  • Gıda Teknolojisi
  • Laborant ve Veteriner Sağlık
  • Mimari Restorasyon
  • Dış Ticaret*
  • İklimlendirme ve Soğutma Tek.*
  • Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği*
  • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler*
  • Organik Tarım*
  • Lojistik*
 • ÇEKEREK SAĞLIK HİZMETLERİ MYO*
  • Çevre Sağlığı*
  • Çocuk Gelişimi*
  • İlk ve Acil Yardım*
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği*
  • Yaşlı Bakımı*
  • Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik*
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikeri*
  • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama*
 • SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
  • Anestezi
  • Çocuk Gelişimi
  • Çocuk Gelişimi İÖ
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği İÖ
  • Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
  • Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik İÖ
  • Yaşlı Bakımı
  • Yaşlı Bakımı İÖ
  • Çevre Sağlığı*
  • İlk ve Acil Yardım*
  • Patoloji Laboratuvar Tek.*
  • Tıbbi Laboratuvar Tek.*
  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
 • SORGUN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • Bilgisayar Programcılığı*
  • Dış Ticaret*
  • Elektirik*
  • İşletme Yönetimi*
  • İnşaat Teknolojisi
  • İnşaat Teknolojisi İÖ*
  • Maden Teknbolojisi*
  • Makine*
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları*
  • Optisyenlik
  • Özel Güvenlik ve Koruma
  • Raylı Sistemler Makine Tek.*
  • Sondaj Teknolojisi*
  • Turizm ve Otel İşletmecilği*
  • Yerel Yönetimler*
  • Otomotiv Teknolojisi*
 • SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İÖ
  • İşletme Yönetimi
  • İşletme Yönetimi İÖ*
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İÖ*
  • Pazarlama*
  • Bankacalık ve Sigortacılık*
  • Radyo ve Televizyon Programcılığı
  • Radyo ve Televizyon Programcılığı İÖ
  • Aşçılık*
 • ŞEFAATLİ MYO
  • Çağrı Merkezi Hizmetleri
  • Laborant ve Veteriner Sağlık *
  • Maliye*
  • Meyve ve Sebze İşletme Teknolojisi*
  • Özel Güvenlik ve Koruma*
  • Tapu ve Kadastro
 • TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
  • Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Bilgisayar Programcılığı İÖ*
  • Elektrik
  • Elektrik İÖ*
  • Elektronik Teknolojisi*
  • Elektronik Teknolojisi İÖ*
  • Geleneksel El Sanatları
  • Halıcılık ve Kilimcilik*
  • Halıcılık ve Kilimcilik İÖ*
  • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi*
  • İnşaat Teknolojisi
  • İnşaat Teknolojisi İÖ*
  • Makine*
  • Makine İÖ*
  • Makine, Resim ve Konstrüksiyon*
  • Makine, Resim ve Konstrüksiyon İÖ*
  • Mimari Dekoratif Sanatlar*
  • Mobilya ve Dekorasyon*
  • Mobilya ve Dekorasyon İÖ*
  • Tarım Makinaları*
  • Otomotiv Teknolojisi*
  • Tohumculuk*
 • YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
  • Adalet
  • Adalet İÖ
  • Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
  • Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri İÖ
  • Sosyal Güvenlik
  • Sosyal Güvenlik İÖ

YERLEŞKEDE YAŞAM

Üniversitemiz; Rektörlük Protokol Binası, Erdoğan Akdağ Merkez Kampüsü, Yozgat Meslek Yüksekokulu, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu, Sorgun Meslek Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi-Araştırma ve Uygulama Hastanesi olmak üzere toplam 8 yerleşkede kurulmuş olup bunlara ilave olarak 4 ilçemizde de yüksekokul ve meslek yüksekokulu inşaatları halen devam etmektedir.

Merkez Kampüsümüz içerisinde;

Yapımına 2013 yılında başlanan Rektörlük ve İdari Birimler Hizmet Binası, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih Kültür, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bozok Teknopark ve Yenilikçilik Merkezi, Kapalı Tenis Kortu, Üniversitemiz Konukevi ve Sosyal Tesisleri, yapımı hukuki sorunlar nedeniyle yarım kalan ancak sorunların çözümü ardından yapımına tekrar başlanan Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi inşaatı tamamlanarak 2014 yılında hizmete açılmıştır. Ayrıca Mühendislik Fakültesi ve Akademik Birimler Kompleksi Binası inşaatı tamamlanarak hizmete açılmış olup, ilimizin ve bölgemizin sağlık üssü olması yolunda ciddi bir adım olacak olan Tıp Fakültesi Morfoloji ve 200 yatak kapasiteli Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni hizmet binası inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır.

ULAŞIM

Üniversitemizin bulunduğu Yozgat ilinin çevre illerle ve il içinde ulaşım sıkıntısı bulunmamaktadır. Yozgat, konumu itibariyle ülkemizin tam ortasında olması, il merkezinden geçen uluslararası karayolları ile Türkiye‘yi batıdan doğuya, kuzeyden güneye bağlamakta olup ayrıca Ankara-Kayseri ve Türkiye’nin doğusuna bağlantı sağlayan demiryolu da ilimizden geçmektedir. Ayrıca yapımı devam eden “Yüksek Hızlı Tren” projesiyle Yozgat-Ankara arası ve Yozgat-Sivas arası 3 saat iken 50 dakikalık mesafeye düşmektedir. Havayolu ile ulaşımı tercih edenler ise Ankara ve Kayseri illerine gelip oradan karayolu ile ilimize ulaşabilirler. İl içinde ulaşım hizmetleri özel halk otobüsleri ile yapılmakta olup kampüs alanından şehir merkezine ulaşım 15 dakika aralıklarla kalkan otobüslerle sağlanmaktadır.

BARINMA

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı birçok öğrenci yurdu Üniversitemiz öğrencilerine hizmet vermektedir. Erdoğan Akdağ Kampüsü’nde bulunan 1000 kişilik kız öğrenci yurdu ve 500 kişilik erkek öğrenci yurdu, Erdoğan Akdağ Kampüsü yakınında bulunan 350 kişilik Kızılay Erkek Öğrenci Yurdu ile de hizmet vermekte, ayrıca Esentepe mevkiinde bulunan toplam 900 öğrenci kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurtları ile de öğrencilerimize barınma imkanı sunulmaktadır. Tüm yurtlar kaloriferli ve banyolu olup binalarda sosyal ihtiyaçları giderecek imkanlar da bulunmaktadır. Bunların dışında öğrencilerimiz özel yurtlarda da kalabilmekte ve ayrıca şehir merkezinde ev kiralama imkanı bulabilmektedirler.

BANKA VE POSTA HIZMETLERI

Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu banka hizmetleri kampüs alanımıza 15 dakikalık mesafede olan şehir merkezindeki bankalardan alınabilir. Kent merkezinde tüm banka şubeleri mevcuttur. Erdoğan Akdağ Kampüsü’nde bulunan BOZOK ÇARŞI binamızın da hizmete girmesi ile birçok banka ATM’leri de hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca Erdoğan Akdağ kampüsünde bulunan PTT şubesi de hizmet vermeye devam etmektedir.

BESLENME

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüsü’nde öğrencilerimizin kullanımına sunulan 1000 kişilik nezih ve hijyenik yemekhane bulunmakta ve yine Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokullarının bulunduğu tüm yerleşkelerimizde de öğrenci yemekhaneleri bulunmakta, ayrıca kantinlerde öğrenci ve personelimize hizmet sunulmaktadır.

BURSLAR

Üniversitemiz öğrencilerine sağlanacak devlet destekli katkı payı, burs ve krediler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Üniversitemiz Vakfı tarafından verilmektedir. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığı ile ücretsiz yemek yardımı da yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz “Çalışma Karşılığı Destek’’ programı kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerinde yarı zamanlı ve sigortalı olarak çalışabilmektedir.

MEDİKO-SOSYAL MERKEZİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüsü’nde Öğrenci ve Personelimizin sağlık sorunları ile ilgilenmek üzere aile hekimi ve diş hekimi bulunmaktadır. Detaylı tetkik ve tedavinin gerekli olduğu durumlarda şehir merkezinde bulunan Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi yanı sıra, kamu ve özel hastaneler ile sağlık ocaklarından faydalanma imkânı bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin ruh sağlıyla ilgili destek, sorun çözmek, kendilerini tanıma ve geliştirme, çevre ile daha iyi iletişim kurabilme ve uyum sağlama konularında da yardımcı olabilmek için bir adet psikoloğumuz görev yapmaktadır.

ÜNİVERSİTEMİZ KÜTÜPHANELERİ

Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi toplam 5751 metrekarelik kullanım alanına sahip bağımsız kütüphane binasında hizmet vermektedir. Kütüphane koleksiyonumuz LC sınıflama sistemi esas alınarak açık raf sistemine göre düzenlenmiştir. 2018 Yılı itibariyle Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphane koleksiyonunda yaklaşık 37.000 basılı kitap, 3.000’e yakın e-kitap, 29.000’in üzerinde elektronik dergi erişimi kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Bunların yanında 600 süreli yayın, 2000 bitirme tezi, 450 görsel işitsel materyal yer almaktadır. Basılı kitapların tamamı internet ortamından taranabilmekte, danışma kaynakları dışındaki bütün kitaplar üniversite öğrenci ve personeline ödünç verilmektedir.

Genel Okuma Salonu

Açık raf sistemine göre dizilmiş içerisinde danışma kaynakları ve genel koleksiyonun bulunduğu genel okuma salonunda araştırmacılar haftanın 6 günü kütüphanenin açık olduğu saatlerde araştırmalarını yapabilir ödünç hizmetinden yararlanabilirler.

Elektronik Kaynaklar

Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi akademisyenlerinin bilimsel araştırmalarını desteklemek amacıyla elektronik dergi ve elektronik kitap hizmeti sağlamaktadır. Bu doğrultuda ULAKBİM_EKUAL veri tabanlarına bağlanılmış ayrıca üniversitemizin kendi kaynaklarıyla 8 adet veri tabanı alımı gerçekleştirilmiştir. Böylece Üniversitemiz aracılığıyla 2018 yılı itibariyle 27 adet veri tabanına erişim sağlanmıştır. Kampüs içerisinden ve kampüs dışı erişim imkânıyla yararlanılabilen elektronik kaynakların sayısı her geçen yıl artmaktadır.

Süreli Yayınlar Salonu ve Kareller

Süreli Yayınlar salonu Türkiye genelinde periyodik olarak yayın yapan 600’e yakın süreli yayın ve diğer üniversitelere ait yayınlarla kullanıcılarına hizmet vermektedir. Kullanıcılar dilerlerse Süreli Yayınları bu kattaki oturma alanlarında kullanabilirler. Süreli Yayınlar ödünç verilmemektedir. Kareller Akademisyenlere ve Yüksek Lisans Öğrencilerine talep etmeleri doğrultusunda belirli dönemlerde çalışma amaçlı olarak tahsis edilir.

Görsel-İşitsel Materyal Salonu

Kullanıcı isteklerine cevap vermek maksadıyla oluşturulan film, belgesel, müzik şiir türlerinde CD, DVD ve VCD koleksiyonlarının bulunduğu bu salonda kullanıcılar salon dışına çıkarmamak kaydıyla bu koleksiyonlardan faydalanabilirler. Görsel İşitsel Materyaller ödünç verilmemektedir.

İnternet ve Kullanıcı Dinlenme Salonları

60 kullanıcılı kapasiteli internet salonumuz kullanıcılarımızın elektronik kaynaklara erişimleri ve interneti kullanabilmeleri için kütüphanenin açık olduğu saatlerde hizmet vermektedir.

Konferans Salonu

Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin oryantasyon çalışmalarını yürütmek, veri tabanı eğitimleri düzenlemek ve gerektiğinde üniversitemizin diğer birimlerinin eğitim, seminer faaliyetlerinde kullanılmak üzere 60 kişilik Konferans Salonumuz hizmet vermektedir.

Belge Sağlama

Kütüphane koleksiyonumuzda bulunmayan kaynaklar (kitap, makale ve tez) kargo ücreti kullanıcıya ait olmak üzere KİTS (Kütüphanelerarası Takip Sistemi) veya TÜBESS yolu ile kütüphaneden istenebilir.

KÜLTÜR-SPOR

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen kültürel ve sosyal etkinlikler çerçevesinde öğrenci personelimizin katılımıyla ülkemizin farklı yerlerine geziler düzenlenmektedir. Üniversitemiz yeniliklere açık bir anlayışla hareket etmekte olup öğrenci kulüp ve topluluklarının düzenledikleri panel, konferans, sempozyum, dinleti gibi kültürel etkinliklerin düzenlemesine destek vermektedir. Kongre ve Kültür Merkezi, futbol sahaları, kapalı spor salonu, kapalı tenis kordu, fitness center ve kick-boks salonu, öğrencilerimizin sportif etkinlikler düzenledikleri mekanlar arasında yer almaktadır. Öğrencilerimizin spor faaliyetlerini sürdürebilecekleri açık ve kapalı olmak üzere futbol, voleybol, basketbol, tenis kortları ve halı sahalarımız da hizmet vermektedir. Her yıl Spor ve Bahar Şenliklerimiz yapılmaktadır. Bu yıl 10.’su düzenlenen Spor Şenliklerimizde futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, satranç, badminton ve tenis dallarında müsabakalar yapılmış ve dereceye giren okullarımıza ve öğrencilerimize çeşitli ödüller verilmiştir. Bahar şenlikleri ve mezuniyet töreni kapsamında yapılan konserlere halkımızın da katılımını sağlayarak öğrencilerimizle kaynaşmalarına katkı sağlanmaktadır. Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve her yıl düzenlenen üniversitelerarası spor müsabakalarına, futbol, futsal, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, tenis, badminton, halkoyunları, satranç ve güreş branşlarında katılım sağlanmış, talep olması durumunda başka dallarda da katılım sağlanmaktadır.

ÜNİVERSİTEMİZ SPOR TESİSLERİ

Erdoğan Akdağ Merkez Kampüsü
• 1 adet kapalı spor salonu (içerisinde bir adet kick-boks ve fitness center salonu bulunmaktadır)
• 1 adet futbol sahası (suni çim)
• 1 adet kapalı halı saha (suni çim)
• 1 adet açık tenis kortu
• 1 adet kapalı tenis kortu
• 2 adet açık basketbol ve voleybol sahası
Sosyal Bilimler, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kampüsü
• 1 adet futbol sahası
• 1 adet standart halı saha
• 1 adet açık basketbol ve voleybol sahası
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Kampüsü
• 1 adet açık basketbol ve voleybol sahası
• Kapalı Spor Tesisleri
Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Kampüsü
• 1 adet açık basketbol ve voleybol sahası
Sorgun Meslek Yüksekokulu Kampüsü
• Kapalı Spor Salonu

YOZGAT

Yozgat, Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Yozgat’ın tarihi kronolojisinde; Hititlerin, Friglerin, Kimmerlerin, Perslerin, Kapadokya Krallığı’nın, Galatların, Doğu Roma ve zaman zaman İslam ordularının hâkimiyetinde kaldığı görülmektedir. Yozgat, 1.320 m. yükseklikte olan Bozok Platosu üzerinde kurulmuş bir kenttir. Yozgat ili, Ankara’ya karayolu ile 210 km, Kayseri’ye 170 km mesafededir. İle bağlı 13 ilçe vardır; Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy

Yozgat; tarihi, kültürel, doğal ve termal zenginlikleri, türküleri, gelenek ve görenekleri, Anadolu’ya has özel mutfağı ile bir kültür şehridir. Hastane Önünde İncir Ağacı, Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün, Asker Yolu Beklerim, Yeşil Ayna, Aynalı Körük ve Yozgat ile özdeşleşmiş, Nida Tüfekçi’ye ait olan “Yozgat Sürmelisi” türküsü Türkiye genelinde en çok sevilen ve söylenen türkülerindendir. Ülkemizin ilk Milli Parkı olan Çamlık Milli Parkı da, Kafkas Çamı ve Karaçam türü ile dikkat çekmektedir. Aydıncık ilçesinde bulunan ve doğa turizminin birçok türü için oldukça uygun olan Kazankaya Kanyonu; 1871 tarihinde yapılmış ve günümüzde Yozgat evlerinin tipik örneği olarak öne çıkan ve şu anda 7.682 adet arkeolojik ve etnografik eseri sergileyen (Yozgat Müzesi) Nizamoğlu Konağı, Behramşah Kalesi (Akdağmadeni), Saat Kulesi, Karabıyık Köprüsü ve Sarıkaya Roma Hamamı Kalıntıları önemli tarihi miraslarıdır.

Kerkenes Harabeleri Pteria (Antik Kent), Büyüknefes (Tavium), Çadırhöyük (Sorgun Peyniryemez Köyü) ve Yenifakılı Damlalı Yer Altı Kompleksleri, ilin geçmişten günümüze taşıdığı antik kentler açık hava müzesini oluşturur. Karslıoğlu Konağı, Hayri İnal Konağı, Miralay Şerifbey Konağı (Sakarya İlköğretim Okulu), Muteber Divanlıoğlu Konağı, Salim Korkmaz Konağı, Hacı Ozan Konağı ilin konak kültürünün köşe taşlarıdır. Merkez Çapanoğlu Camii, Başçavuş Camii, Osmanpaşa Emirci Sultan Türbesi, Çandır-Şah Sultan Hatun Türbesi, Çayıralan Çerkez Bey Türbesi ilimizde İslam eserlerinin dönemlerinden günümüze ulaşan çok nadir örneklerindendir. Akdağmadeni Kilisesi gibi mekânlar, inanç turizmi yönünden ilin önemini artırmaktadır

BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ ADRESLER

0354 242 10 66 0354 242 10 64 /bozokuniversitesi